Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kích hoạt lại đồng bộ hệ thống khai báo y tế trong dân và khai báo về Huế trực tuyến cho người ngoài tỉnh về địa phương
Ngày cập nhật 18/02/2021

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý khai báo y tế và giám sát người dân ngoài tỉnh về lại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo thuận lợi cho người dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1346/UBND-GD ngày 17/2/2021 yêu cầu kích hoạt đồng bộ hệ thống khai báo y tế và Khai báo về Thừa Thiên Huế trực tuyến như sau:

1. Đối với người ngoài tỉnh, trước khi vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo trực tuyến tại địa chỉ thống nhất như sau:

-Khai báo trên ứng dụng Hue-S: Cài đặt Hue-S (tại địa chỉ: https: huecity.vn); đăng ký tài khoản, vào chức năng "CHỐNG DỊCH BỆNH", chọn "KHAI BÁO VỀ HUẾ" để tiến hành khai báo trực tuyến.

-Hoặc khai báo website với địa chỉ thống nhất áp dụng cho tất cả các trường hợp tại https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao.

2. Đối với người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khai báo y tế thường xuyên trực tuyến như sau:

-Khai báo trên ứng dụng Hue-S: Cài đặt Hue-S (tại địa chỉ: https: huecity.vn); đăng ký tài khoản, vào chức năng "CHỐNG DỊCH BỆNH", chọn "KBYT TRONG TỈNH" để tiến hành khai báo trực tuyến.

-Hoặc khai báo website với địa chỉ thống nhất áp dụng cho tất cả các trường hợp tại https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.
 

3. Áp dụng địa chỉ thống nhất và thay thế cho các địa chỉ đã được triển khai trong đợt 1, đợt 2 của dịch bệnh Covid-19

4. Tất cả các chốt kiểm soát, chính quyền địa phương, các cơ sở y tế tuyệt đối không yêu cầu khai báo thêm bất cứ hình thức nào khi công dân về Thừa Thiên Huế đã khai báo trực tuyến và áp dụng hình thức kiểm tra khai báo bằng mã QR.

Đối với trường hợp chưa khai báo thì bố trí máy tính hướng dẫn người dân khai báo trực tuyến. Khai báo giấy chỉ được áp dụng trong trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà không thể thực hiện được bởi các hình thức trên.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu công chức, viên chức và người lao động cài Hue-S tại địa chỉ https:huecity.vn

Xác định việc khai báo y tế là việc làm thường xuyên, liên tục; đặc biệt khi có biểu hiện các vấn đề về y tế thì phải kịp thời khai báo bổ sung.

6. Sở Y tế phân công nhân sự thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế, triển khai ngay phương án xét nghiệm PCR nếu xét thấy cần thiết.

7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông báo rộng rãi cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để áp dụng thống nhất và thông tin cho người thân, người dân có kế hoạch về tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo không vi phạm quy định phòng, chống dịch tại địa phương.

 

 

Xem tin theo ngày  
Kích hoạt lại đồng bộ hệ thống khai báo y tế trong dân và khai báo về Huế trực tuyến cho người ngoài tỉnh về địa phương
Ngày cập nhật 18/02/2021

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý khai báo y tế và giám sát người dân ngoài tỉnh về lại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo thuận lợi cho người dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1346/UBND-GD ngày 17/2/2021 yêu cầu kích hoạt đồng bộ hệ thống khai báo y tế và Khai báo về Thừa Thiên Huế trực tuyến như sau:

1. Đối với người ngoài tỉnh, trước khi vào tỉnh Thừa Thiên Huế phải khai báo trực tuyến tại địa chỉ thống nhất như sau:

-Khai báo trên ứng dụng Hue-S: Cài đặt Hue-S (tại địa chỉ: https: huecity.vn); đăng ký tài khoản, vào chức năng "CHỐNG DỊCH BỆNH", chọn "KHAI BÁO VỀ HUẾ" để tiến hành khai báo trực tuyến.

-Hoặc khai báo website với địa chỉ thống nhất áp dụng cho tất cả các trường hợp tại https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khaibao.

2. Đối với người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khai báo y tế thường xuyên trực tuyến như sau:

-Khai báo trên ứng dụng Hue-S: Cài đặt Hue-S (tại địa chỉ: https: huecity.vn); đăng ký tài khoản, vào chức năng "CHỐNG DỊCH BỆNH", chọn "KBYT TRONG TỈNH" để tiến hành khai báo trực tuyến.

-Hoặc khai báo website với địa chỉ thống nhất áp dụng cho tất cả các trường hợp tại https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.
 

3. Áp dụng địa chỉ thống nhất và thay thế cho các địa chỉ đã được triển khai trong đợt 1, đợt 2 của dịch bệnh Covid-19

4. Tất cả các chốt kiểm soát, chính quyền địa phương, các cơ sở y tế tuyệt đối không yêu cầu khai báo thêm bất cứ hình thức nào khi công dân về Thừa Thiên Huế đã khai báo trực tuyến và áp dụng hình thức kiểm tra khai báo bằng mã QR.

Đối với trường hợp chưa khai báo thì bố trí máy tính hướng dẫn người dân khai báo trực tuyến. Khai báo giấy chỉ được áp dụng trong trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà không thể thực hiện được bởi các hình thức trên.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu công chức, viên chức và người lao động cài Hue-S tại địa chỉ https:huecity.vn

Xác định việc khai báo y tế là việc làm thường xuyên, liên tục; đặc biệt khi có biểu hiện các vấn đề về y tế thì phải kịp thời khai báo bổ sung.

6. Sở Y tế phân công nhân sự thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế, triển khai ngay phương án xét nghiệm PCR nếu xét thấy cần thiết.

7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông báo rộng rãi cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để áp dụng thống nhất và thông tin cho người thân, người dân có kế hoạch về tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo không vi phạm quy định phòng, chống dịch tại địa phương.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 375.441
Truy cập hiện tại 4