Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch triển khai mô hình Câu lạc bộ “Nam Nông dân không sinh con thứ ba trở lên” năm 2023
Ngày cập nhật 16/03/2023

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về việc triển khai mô hình câu lạc bộ “ Nam nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên” năm 2023. UBND xã Phú Hải xây dựng kế hoạch triển khai mô hình Câu lạc bộ “Nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên” năm 2023 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao kiến thức trong lĩnh vực Dân số/SKSS/KHHGĐ, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

- Thu hút sự tham gia, chia sẻ của nam giới trong công tác chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho nam giới.

- Giúp nam giới nhận thức vai trò, vị trí trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ, có hành vi đúng trong thực hiện KHHGĐ.

- Cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh(MCBGTKS) và hậu quả của MCBGTKS.

- Nâng cao năng lực cho các hội viên để họ trở thành tuyên truyền viên trong lĩnh vực Dân số/chăm sóc SKSS/KHHGĐ; bình đẳng giới và chăm sóc, giáo dục con cái; phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường cơ hội tiếp cận thông tin cho hội viên.

II. NỘI DUNG:

- Kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB  “Nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên”.

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ.

- Hội nông dân xã phối hợp với Ban chỉ đạo Dân số - KHHGĐ xã, trạm y tế, chuyên trách dân số trong việc duy trì và triển khai các hoạt động. Chỉ đạo các chi hội vận động đối tượng, lập danh sách các đối tượng tham gia đăng ký sinh hoạt CLB.

III. KINH PHÍ: Từ nguồn kinh phí của cấp trên phân bổ cấp trên.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động của Câu lạc bộ “Nam nông dân không sinh con thứ ba trở lên” của UBND xã Phú Hải. Đề nghị các ban ngành liên quan phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.588
Truy cập hiện tại 6