Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Đề án tăng cường tư vấn, cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên năm 2023
Ngày cập nhật 16/03/2023

Căn cứ kế hoạch của Trung tâm y tế Phú Vang về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoạt động và kinh phí chương trình sự nghiệp DS-KHHGĐ tỉnh năm 2023. Ban Dân số xã Phú Hải  xây dựng kế hoạch hoạt động “Tổ chức các hoạt động  Đề án tăng cường tư vấn, cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên năm 2023” như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tư vấn cung cấp thông tin về nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ, các nguy cơ sinh con bị dị tật, khuyết tật bẩm sinh cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

- Cải thiện, cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc SKSS thân thiện cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn, mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần bảo đảm hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi.

- Nâng cao nhận thức về khám sức khỏe trước khi kết hôn, giúp cho thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn tự ý thức và chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn.

2. Yêu cầu:

- 85% nam nữ thanh niên được cung cấp kiến thức về SKSS/KHHGĐ, hiểu rõ được lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, hậu quả của tảo hôn, và các nội dung liên quan đến CSSKSS/KHHGĐ.

- 80% VTN/TN hiểu và có kỹ năng thực hành về SKSS/KHHGĐ như biết cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp.

II. Nội dung hoạt động:

1. Truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho VTN/TN.

2. Duy trì sinh hoạt câu lạc bộ Tiền hôn nhân lồng ghép tập huấn cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN tại các buổi sinh hoạt

câu lạc bộ Tiền hôn nhân.

3. Phối hợp với Câu lạc bộ Tiền hôn nhân của trường tổ chức diễn đàn cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ cho các em học sinh.

4. Hỗ trợ cho các đối tượng nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn,... thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, ...có tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm phát hiện, tư vấn về các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật.

III. Tổ chức thực hiện: Ban dân số xã sẽ chọn các hình thức truyền thông phù hợp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt.

1. Thời gian dự kiến: Tổ chức tư vấn 2 lần.

- Lần 1: Vào lúc 08h00. Ngày 13/07/2023  tại hội trường UBND xã

- Lần 2: Vào lúc 08h00. Ngày 18/08/2023  tại hội trường UBND xã

2. Đối tượng: Đối tượng trực tiếp là VTN/TN, nam, nữ chuẩn bị kết hôn, mới kết hôn và các đối tượng khác có liên quan và cộng đồng dân cư.

IV. Kinh phí: Thực hiện theo nguồn kinh phí của Sở đã được phân bổ năm 2023

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động Đề án tăng cường tư vấn, cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên năm 2023.

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.575
Truy cập hiện tại 4