Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch triển khai công tác truyền thông giáo dục về Dân số- KHHGĐ năm 2023
Ngày cập nhật 16/03/2023

Thực hiện chương trình công tác Dân số/KHHGĐ năm 2023 của Trung tâm y tế Huyện Phú Vang về việc “Hướng đẫn công tác truyền trông giáo dục về Dân số -KHHGĐ năm 2023”. Ban Dân số/KHHGĐ xã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động truyền thông, giáo dục Dân số-KHHGĐ trên địa bàn xã năm 2023 như sau:

 

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Đối tượng tuyên truyền vận động gồm: Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý các cấp.

- Đối tượng truyền thông chuyển đổi hành vi gồm: Phụ nữ, nam giới và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; bà mẹ mang thai, bà mẹ mới sinh; vị thành niên và thanh niên; người cao tuổi; người cung cấp dịch vụ y tế.

- Đối tượng huy động cộng đồng gồm: Những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ, gia đình (trưởng họ, trưởng tộc).

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

Tập trung vào về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội; giảm sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

  1. Quy mô dân số:

Tiếp tục các nội dung, thông điệp về giảm sinh và giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Truyền thông về lợi ích của KHHGĐ, các biện pháp tránh thai, thực hiện có hiệu quả KHHGĐ; giảm nạo phá thai và thực hiện phá thai an toàn.

2. Cơ cấu dân số:

- Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh: Truyền thông về thực trạng tỷ số giới tính khi sinh tại địa phương, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

- Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

- Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, lồng ghép biến dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Thích ứng với già hóa dân số và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi: Tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, khám sức khỏe định kỳ.

3. Nâng cao chất lượng dân số:

Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Khám sức khỏe tiền hôn nhân; Phòng tránh thai an toàn và các bệnh lây qua đường tình dục.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông nhân các sự kiện về DS-KHHGĐ:

- Truyền thông Ngày Dân số Thế giới (11/7/1987- 11/7/2023).

- Truyền thông về Già hóa dân số nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt nam năm 2023.

- Truyền thông Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 8/5 với chủ đề: “Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai nòi giống”.

- Tổ chức Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày tránh thai thế giới (26/9) với chủ đề: “Đảm bảo dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”.

- Truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) với chủ đề: “Nâng cao chất lượng Dân số để phát triển bền vững đất nước”.

2. Hoạt động truyền thông các mô hình, Đề án và các hoạt động truyền thông khác:

- Tiếp tục triển khai mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021-2025:

- Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông của các Đề án, mô hình: Tư vấn về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe cho VTN/TN; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Triển khai các đợt tăng cường truyền thông dân số: Phối hợp với Hội Nông dân, phụ nữ vận động các cặp vợ chồng thực hiện chính sách dân số.

3. Kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo:

- Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ trực tiếp là Trạm Y tế thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động truyền thông vận động của đội ngũ cộng tác viên. Báo cáo kết quả về Trung tâm Y tế theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ cấp xã xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động truyền thông tại địa phương.

- Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ cấp xã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, MTTQVN xã tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.

VI. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí được phân bổ từ Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số của Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2023 .

Trên đây là Kế hoạch truyền thông giáo dục về Dân số/KHHGĐ năm 2023. Đề nghị các các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.568
Truy cập hiện tại 3