Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, giai đoạn 2021 – 2025 của xã Phú Hải
Ngày cập nhật 16/03/2023

Căn cứ kế hoạch năm của Trung tâm y tế huyện Phú Vang về Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Phú Vang. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc NCT, chú trọng NCT khuyết tật, NCT thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng; huy động khu vực tư nhân vào tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc NCT.

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025

- Phấn đấu 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% NCT khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng;

- Phấn đấu xây dựng buồng khám bệnh riêng cho NCT tại trạm y tế.

- Hàng năm, ít nhất 80% NCT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng; ít nhất 100 NCT có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội;

- Đảm bảo 100% NCT tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở Y tế, trợ giúp xã hội;

- Ít nhất 50% gia đình có NCT bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho NCT.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT

- Triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe NCT, ưu tiên nhóm NCT từ đủ 80 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên; thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho NCT không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh;

- Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho NCT;

- Phát triển mạng lưới nhân viên chăm sóc, thực hiện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho NCT tại nhà và cộng đồng; tổ chức tập huấn, huấn luyện và hướng dẫn để người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe, thành viên gia đình chăm sóc sức khỏe cho NCT.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức Y tế thực hiện khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe nguời cao tuổi

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Y tế, phục hồi chức năng; đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe NCT cán bộ, công chức, viên chức;

- Tập huấn cho cán bộ, nhân viên và gia đình NCT về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho NCT; kỹ năng cho gia đình, NCT để chăm sóc và phục hồi chức năng NCT tại cộng đồng;

3. Tăng cường truyền thông về NCT và vấn đề già hóa dân số

- Đa dạng hóa hình thức truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội về tác động và thích ứng với vấn đề già hóa dân số, biến đối khí hậu, dịch bệnh, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số tác động đến đời sống của NCT; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội và nhà nước trong việc chăm sóc, phát huy vai trò của NCT;

- Tuyên truyền về chính sách, pháp luật về NCT; các mô hình chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng.

4. Triển khai thực hiện hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá; cơ sở dữ liệu về NCT

- Thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2025; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình của đơn vị;

- Tổ chức điều tra về NCT theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về NCT Việt Nam;

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm của tỉnh; các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho NCT; Chú trọng NCT khuyết tật, NCT thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, NCT dân tộc thiểu số;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe cho NCT tại nơi cư trú đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Triển khai thực hiện các hoạt động Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.601
Truy cập hiện tại 4