Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai các hoạt động Đề án “Chăm sóc người cao tuổi ” năm 2023
Ngày cập nhật 16/03/2023

Căn cứ kế hoạch năm của trung tâm y tế huyện Phú Vang về việc triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ” năm 2023. UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Đề án “Chăm sóc người cao tuổi” năm 2023 như sau:

 

I. Mục tiêu tổng quát:

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) thích ứng với giai đoạn già hóa dân số. Tăng cường các hoạt động truyền thông tư vấn nhằm cải thiện sức khỏe về thể chất và tinh thần cho NCT, góp phần phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT. Phát huy vai trò NCT trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT.

2. Nâng cao sức khỏe của NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT.

3. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của NCT với chất lượng ngày càng cao.

4. Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở y tế.

III. ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG:

- Đối tượng trực tiếp là NCT.

- Các đối tượng khác có liên quan và cộng đồng dân cư.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG:

- Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ chỉ đạo trạm y tế phối hợp với Hội NCT trong việc triển khai các hoạt động.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cho NCT như: phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho NCT.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tư vấn về sức khỏe cho NCT, phân phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp, nói chuyện chuyên đề về Dân số- KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe cho NCT.

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về chăm sóc NCT.

- Tổ chức cung cấp thông tin về sức khỏe cho NCT trong các buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề của các ban ngành.

V. KINH PHÍ: Từ nguồn kinh phí của cấp trên phân bổ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trạm y tế xã phối hợp với Hội NCT xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề; báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm y tế huyện.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động Mô hình “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng” năm 2023 của xã Phú Hải./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.591
Truy cập hiện tại 4