Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Ngày cập nhật 30/09/2022

     Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

     Theo đó, mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia:

     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

     Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa như sau:

     Thứ nhất, Ngày Chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước.

     Thứ hai, với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.

     Thứ ba, Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

      Bộ Thông tin và Truyền thông đã lấy chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, và đưa ra kế hoạch cụ thể trong năm 2022 để chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia mang một tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

     Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

     Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

      Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các bộ, ngành chủ quản các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ ngày           01-10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022.

     Một sáng kiến mang tính tham khảo như sau:

     - Tổ chức sáng kiến khuyến khích sinh viên học tập, làm chủ công nghệ số để phục vụ các ngành, lĩnh vực do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì;

     - Tổ chức phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử lớn; ví dụ như có chính sách giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn cho khách hàng khi mua sắm trực tuyến, tặng quà cho khách hàng mua sắm trực tuyến thứ 01, 10, 101, 1010, … do Bộ Công thương chủ trì;

    - Tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; ví dụ như tặng các mã giảm giá 10.000 đồng, 100.000 đồng, 101.000 đồng, 1.000.000 đồng, 1.010.000 đồng khi khách hàng thực hiện thanh toàn bằng cách quét mã VNPAY-QR trên ứng dụng ngân hàng số; tích 10 điểm, 100 điểm, 101 điểm khách hàng thân thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số; …  do Ngân hàng Nhà nước chủ trì;

    - Tổ chức phát động các sáng kiến khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng vận tải số; ví dụ như giảm thêm 10% trên tổng hóa đơn mua sắm sản phẩm, dịch vụ vận tải khi khách hàng mua sắm trực tuyến và giảm thêm 10% khi khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến; … do Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

    Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề ra kế hoạch cụ thể trong năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động, sự kiện khác hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 01-10/10/2022 hoặc trong tháng 10/2022.

     Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các địa phương, các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp tham gia chủ trì triển khai theo lĩnh vực của từng ngành để hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Cục Tin học hóa

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 376.539
Truy cập hiện tại 1