Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng cuối năm 2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã, UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng cuối năm 2024 tại Trụ sở UBND xã (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).

 

                                             LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

                                                   CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

                                       (Ban hành kèm theo Thông báo số: 56/TB-UBND ngày 01/7/2024)

 

 NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

03/07/2024

Đ/c Phan Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

10/7/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

17/7/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

24/7/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

31/7/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

07/8/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

14/8/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

21/8/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã 

28/8/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

04/9/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

11/9/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

18/9/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

25/9/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

02/10/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

09/10/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

16/10/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

23/10/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

30/10/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

06/11/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

13/11/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

20/11/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

2711/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

04/12/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

11/12/2024

Đ/c  Hoàng Thanh Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

18/12/2024

Đ/c Phan Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

25/12/2024

Đ/c Nguyễn Minh Hải - Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân UBND xã

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 737.024
Truy cập hiện tại 169