Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh sách 385 tàu cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký
Ngày cập nhật 04/07/2024
Ngày 01/7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc công bố danh sách tàu cá đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho trước ngày Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT có hiệu lực, đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 31/12/2024. Đến thời hạn ngày 31/12/2024, các chủ tàu có tên trong danh sách không tiến hành làm thủ tục đăng ký tàu cá theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 20, Điều 23 và Điều 37 của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

 

Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 385 tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho trước ngày Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 21 Thông tư số số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

Dựa trên danh sách công bố tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tổ chức thực hiện đăng ký đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công các huyện: Quảng Điền, Phú Lộc và thành phố Huế tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét. UBND các huyện: Quảng Điền, Phú Lộc và thành phố Huế hướng dẫn, tổ chức thực hiện đăng ký đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét theo phân cấp.

Tàu cá trước khi được đăng ký phải sơn dấu nhận biết theo quy định của pháp luật. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải được các cơ sở đăng kiểm kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá trước khi hoàn chỉnh hồ sơ theo khoản 1, Điều 1 Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 739.750
Truy cập hiện tại 41