Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/06/2024

hủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Quyết định này quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố như sau:

- Thôn, tổ dân phố loại 1 không quá 05 (năm) thành viên.

Thôn, tổ dân phố loại 2 không quá 04 (bốn) thành viên.

- Thôn, tổ dân phố loại 3 không quá 03 (ba) thành viên.

Xem tin theo ngày  
Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/06/2024

hủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Quyết định này quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố như sau:

- Thôn, tổ dân phố loại 1 không quá 05 (năm) thành viên.

Thôn, tổ dân phố loại 2 không quá 04 (bốn) thành viên.

- Thôn, tổ dân phố loại 3 không quá 03 (ba) thành viên.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 739.756
Truy cập hiện tại 42